Product Center

产品中心

 • 丁腈橡胶(NBR)

  Nitrile rubber

  丁腈橡胶(NBR)

  产品牌号

  日本瑞翁ZEON:1041,1041L,1043,DN003,DN219,DN302,DN3380,DN3350,DN2850, DN401L,DN4050

  顺泽:2865,2880,3345,3352,3345z,3355,3365,4150,3380,N41,4150z

  金浦英萨:E3350,E2865,N41,E1965,E3380,E3365,E3340,E3358,E2850

  波兰Synthos:N-18,N-29,N-33


 • 羧基丁腈橡胶(XNBR)

  Carboxylated NBR

  羧基丁腈橡胶(XNBR)

  产品牌号

  日本瑞翁ZEON:NX775,1072CGX,1072CGJ

 • 氢化丁腈橡胶(HNBR)

  Hydrogenated NBR

  氢化丁腈橡胶(HNBR)

  产品牌号

  日本瑞翁ZEON:2010,2010L,2010H,2020,2020L,4310,3310,2510,1510,2000L,1000L,ZSC2295L

 • 丙烯酸酯橡胶(ACM)

  Acrylate rubber

  丙烯酸酯橡胶(ACM)

  产品牌号

  日本瑞翁ZEON:AR840,AR72LS,AR12,AR14,AR212XP,4051

 • 溶聚丁苯橡胶(SSBR)

  Solubilized SBR

  溶聚丁苯橡胶(SSBR)

  产品牌号

  ZSE:NS560,NS616,NS712,NS710,NS624,NS626,SE0212K,TR2103,SE6529,SE6233,SE6555(用于赛车胎)

  北方戴纳索:S-1205,S-303

 • 聚乙二醇(PEG)

  Polyethylene glycol

  聚乙二醇(PEG)

  产品牌号

  台湾磐亚:PEG1000,PEG2000,PEG4000,PEG6000,PEG8000,PEG10000

 • 充油丁腈橡胶(NBR/DOP)

  Oil-filled NBR

  充油丁腈橡胶(NBR/DOP)

  产品牌号

  戴纳索 Dynasol:34PE40N(NBR/DINP,用于低硬度胶辊,充环保DINP油)

 • 充油橡塑合金(NBR/PVC/DINP)

  Oil-filled rubber-plastic alloy

  充油橡塑合金(NBR/PVC/DINP)

  产品牌号

  戴纳索 Dynasol:OZOSP90N(NBR/PVC/DINP,用于低硬度胶辊,充环保DINP油)

 • 氯醇橡胶(ECO)

  Polyepichlorohydrin

  氯醇橡胶(ECO)

  产品牌号

  日本瑞翁ZEON:H55,H75,C2000L,T3106,T3108XL

 • 异戊二烯橡胶(IR)

  Isoprene rubber

  异戊二烯橡胶(IR)

  产品牌号

  日本瑞翁ZEON:IR2200

 • 丁苯橡胶(SBR)

  Styrene Butadiene Rubber

  丁苯橡胶(SBR)

  产品牌号

  日本瑞翁ZEON:Nipol 1502,1723,1739

  戴纳索 Dynasol:E1502,E1012, E1013A, IG1028, E1712, E1723,E1009L,E1509

 • 橡胶金属粘合剂

  Rubber/Metal Adhesives

  橡胶金属粘合剂

  产品牌号

  英国西邦:CB24、CB10E、CB12E、CB33A/B、CB36、CB45SF、CB48C、CB49SFC、62W、CB65W、80ET、89ET

 • 粉末丁腈橡胶(PNBR)

  Powdered NBR

  粉末丁腈橡胶(PNBR)

  产品牌号

  戴纳索 Dynasol:P3350CC,P3250XP,P3380XP,SD3811C(喷雾干燥法,用于生产高档刹车片)

 • 橡塑合金(NBR/PVC)

  Rubber and plastic alloys(NBR/PVC)

  橡塑合金(NBR/PVC)

  产品牌号

  戴纳索 Dynasol:OZOM58(30/70),OZOM65(30/70), OZO3996(40/60)

  顺泽:7370

 • 顺丁橡胶(BR)

  Polybutadiene rubber

  顺丁橡胶(BR)

  产品牌号

  日本瑞翁ZEON:BR1220

 • 改性顺丁橡胶(BR)

  Modified paraben rubber

  改性顺丁橡胶(BR)

  产品牌号

  ZSE:BR1261,BR1250H(低生热,用于减震制品,延长产品寿命)

 • 羧基丁腈胶乳(XNBRL)

  NBR latex

  羧基丁腈胶乳(XNBRL)

  产品牌号

  齐翔腾达:QY001,QD1001

 • 隔离剂

  Releasing agent

  隔离剂

  产品牌号

  POLYKEM:RA-701、RA-801(丁腈手套专用),RA-901(天然乳胶手套专用),RA-102(胶管,胶板专用),RA-103(橡胶轮胎胶囊专用)

 • 硬丁腈(NBR)

  Hot NBR

  硬丁腈(NBR)

  产品牌号

  戴纳索 Dynasol:AJ,B,BJ,C,CLM

 • 预交联丁腈橡胶(NBR)

  Pre-crosslinked NBR

  预交联丁腈橡胶(NBR)

  产品牌号

  戴纳索 Dynasol:P32.50XL,P33.55XL,P33.80XL

 • SBS

  SBS

  SBS

  产品牌号

  北方戴纳索:C-501H,C-540,C-500

 • SEBS

  SEBS

  SEBS

  产品牌号

  戴纳索 Dynasol:C6110,C6120,C6140,C6144,C6170,C6174,C6180X(医用级)

 • 聚异丁烯(PIB)

  Polybutylene

  聚异丁烯(PIB)

  产品牌号

  日本新日石 :HV-15,HV-35,HV-50,HV-100,HV-300,HV-1900

 • 高苯乙烯(HSR)

  High styrene rubber

  高苯乙烯(HSR)

  产品牌号

  戴纳索 Dynasol:E260,E261

  波兰Synthos:1904,1909,9000

 • 特殊牌号丁腈(NBR)

  Special grades of NBR

  特殊牌号丁腈(NBR)

  产品牌号

  戴纳索 Dynasol:P1945,P3330,P33110,P4050,P4080,P4975

 • 橡胶油(TDAE/RAE)

  Rubber oil

  橡胶油(TDAE/RAE)

  产品牌号

  西班牙 Repsol:TDAE1996,RAE14-E

 • 增粘树脂

  Tackifier resin

  增粘树脂

  产品牌号

  日本瑞翁ZEON:A100(C5),K100(C5),C200H(酸改性C5),D100(C5,C9共聚),G100B(C5,C9共聚),DX590(加氢改性)

 • 石蜡

  Paraffin wax

  石蜡

  产品牌号

  西班牙Repsol:REDEZON210,REDEZON2-MP,REDEZON503,REDEZON PWM-80

 • 天然橡胶白皱片

  Natural rubber white wrinkle sheet

  天然橡胶白皱片

  产品牌号

  斯里兰卡:TPC1X,TPC1,EPC2,TPC3,TPC4